کدهای جدید در تاریخ 17/7/2017 – دوشنبه 26 تیر 1396

آپدیت نود 32

بروزرسانی جدید آنتی ویروس نود 32

update nod32 :

لیست یوزر پسورد آپدیت نود 32 ورژن 8 :

 

Username:TRIAL-0201841096
Password:pd99du4fe9

Username:TRIAL-0201841106
Password:5d6c6nhe57

Username:TRIAL-0201841111
Password:auk53p49xu

Username:TRIAL-0199696906
Password: ttb7jkr5d2

Username:TRIAL-0201231927
Password: pd9aus6e7s

Username:TRIAL-0203328411
Password:acxppufb45

Username:TRIAL-0203328445
Password:kv4fnuk5rn

Username:TRIAL-0203328465
Password:7fdb79xdtj

Username:TRIAL-0199696911
Password: 3mm6axbx9b

Username:TRIAL-0201233804
Password: 2ft9dk55k2

Username:TRIAL-0199696913
Password: 9rsjbmxj25

Username:TRIAL-0201233813
Password: f54ce55rsm

لیست یوزر پسورد آپدیت نود 32 ورژن 9 :

SAD6-X3M9-MAAR-G5SU-2SRK

69UF-XTKS-8HF4-DAAM-JC7B

C7S6-XRBA-J9WV-6F2N-3MDN

22D7-X262-9A3B-N2UC-FA6P

VV3V-XRWK-DXBD-N8AJ-GFXJ

FU8J-X2PX-8KXR-E2BW-8JSK

H7JM-X62X-75CW-RJ5X-MBHE
3GEG-XA4N-R63H-GKA4-BUNV

S6H9-XN4D-7V8V-62U4-CVXN
GST9-XPSW-B7CP-UVEM-XEEP

FC9X-X9GR-8H49-U9HV-ER3K
VS4R-X4P7-XVSK-K6H4-NJ42

DUX3-XPE6-CJ6X-GE76-6FU8
JSCM-XBV4-P7K4-XVMR-6NHV

3UTC-XNJV-PEW5-C8SW-3R6T
9WB9-XKMP-MF98-JW9W-G36U

JAFM-XMKG-2T5S-BMET-M89U
P796-XBC2-X2HT-7RED-BR5S